Ανεργία 27,5% και φτώχεια για το 35,5% του πληθυσμού

Ανεργία 27,5% και φτώχεια για το 35,5% του πληθυσμού
- Κατάρρευση μισθών, έξαρση της μερικής απασχόλησης, πραγματική ανεργία επτά ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από τα επίσημα ποσοστά (27,5%) και σε κατάσταση φτώχειας το 35,5% του πληθυσμού της χώρας. Την εικόνα αυτή παρουσιάζει η αγορά εργασίας στην Ελλάδα το 2018, όπως καταγράφεται ..