Πενηνταδύο περιστατικά φυματίωσης το 2017 στην Κύπρο

Πενηνταδύο περιστατικά φυματίωσης το 2017 στην Κύπρο
- Καταγράφεται επίσης συνλοίμωξη φυματίωσης και HIV σε 1,4 εκατομμύρια νέες περιπτώσεις ασθενών το 2016 (74% των περιστατικών αφορούν την ήπειρο της Αφρικής). Σύμφωνα με την ανωτέρω αναφορά το 2016 διαπιστώνονται 600,000 νέες περιπτώσεις ασθενών με φυματίωση, με ανθεκτικότητα στη ...