Trump: "Demokraté, kteří mi netleskali při mé Zprávě o stavu Unie, jsou zrádci"

Trump: "Demokraté, kteří mi netleskali při mé Zprávě o stavu Unie, jsou zrádci"
- Řekl jsem, že máte nejnižší černošskou nezaměstnanost v dějinách naší země. Bylo to jako hra. Víte, oni hrají hry. Dostali instrukce "ať se vám ani nehne sval v tváři". A já hovořím o tom, že máme nejnižší hispánskou nezaměstnanost v historii naší země, to neříkám já, to jsou statistiky. Mrtvé ticho.