Homofobi ve transfobi diasporada da büyük sorun'

Homofobi ve transfobi diasporada da büyük sorun'
- Eklemek gerekir ki homofobi ve transfobi Ermeni diasporasında da, yani okulda, kilisede, siyasi partilerde, derneklerde vs. çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Diasporanın genişliği itibariyle ölçüsünü niceliksel olarak ölçmemiz zor ama ama aktivistler olarak karşılaşılan sorunlar olduğunu, ...