WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

pondělí 5. února 2018

Homofobi ve transfobi diasporada da büyük sorun'

Homofobi ve transfobi diasporada da büyük sorun'
- Eklemek gerekir ki homofobi ve transfobi Ermeni diasporasında da, yani okulda, kilisede, siyasi partilerde, derneklerde vs. çok ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Diasporanın genişliği itibariyle ölçüsünü niceliksel olarak ölçmemiz zor ama ama aktivistler olarak karşılaşılan sorunlar olduğunu, ...

Follow by Email