Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται

Η απασχόληση και η κοινωνική κατάσταση στην ΕΕ βελτιώνονται
- Με την υποστήριξη της εύρωστης οικονομικής ανάπτυξης, η απασχόληση στην ΕΕ συνέχισε να αυξάνεται το τρίτο τρίμηνο του 2017 με γρηγορότερους ρυθμούς από ότι αναμενόταν, ενώ τα ποσοστά ανεργίας μειώθηκαν περισσότερο σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία επισκόπηση για την απασχόληση και ...