Ανεργία, διαφθορά και φτώχεια, τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο

Ανεργία, διαφθορά και φτώχεια, τα μεγαλύτερα προβλήματα στον κόσμο
Φτώχεια-Κοινωνικές ανισότητες: Ο μέσος όρος των καταφατικών απαντήσεων των ερωτηθέντων κυμάνθηκε στο 34%. Σε αυτή την κατηγορία το υψηλότερο επίπεδο το συγκεντρώνει η Ρωσία, όπου ποσοστό 58% των κατοίκων είναι ιδιαίτερα προβληματισμένο για την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες ...