Παροχή τροφίμων, σίτισης και φαρμάκων σε άπορους

Παροχή τροφίμων, σίτισης και φαρμάκων σε άπορους
- Την αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται έχει ως στόχο ο Δήμος Ζακύνθου μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικών δομών που έχει. Μεταξύ αυτών που έχει αλλά και ...