Να καθοριστεί πολιτική κοινωνικής στέγασης

Να καθοριστεί πολιτική κοινωνικής στέγασης
- Όπως αναφέρατε, όντως δεν υπάρχει ενιαία πολιτική στην ΕΕ, ωστόσο υπάρχουν πολλά θέματα όπως η ενέργεια, η μετανάστευση και η φτώχεια που είναι ... Πολλές φορές λόγω της στέγασης, η φτώχεια αυξάνεται καθώς δεν μπορεί να μετακομίσει κανείς για να βρει δουλειά ή να πάει στον γιατρό. Το κόστος ...