Ανάκαμψη, αλλά και αστερίσκοι για φτώχεια και υπερφορολόγηση

Ανάκαμψη, αλλά και αστερίσκοι για φτώχεια και υπερφορολόγηση
- Τη διαπίστωση πως η οικονομία το 2017 βρέθηκε σε φάση ανάκαμψης, ενώ η ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο αυτή την τάση κάνει το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής. Επισημαίνει, πάντως, ότι η λιτότητα δεν τελειώνει εδώ και υπογραμμίζει το πρόβλημα της ...