Η φτώχεια προτιμά τις αγροτικές περιοχές και στην Κύπρο

Η φτώχεια προτιμά τις αγροτικές περιοχές και στην Κύπρο
- Τι καταγράφουν τα στοιχεία της Eurostat: Το 32,2% των κατοίκων της κυπριακής υπαίθρου κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό και φτώχεια. ... Το 2016, σχεδόν ένας στους τέσσερις κατοίκους στην ΕΕ, συγκεκριμένα το 23,6% (29% στην Κύπρο), κινδύνευε από φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, με τον ...