Μαθητές ενημερώθηκαν για το AIDS

Μαθητές ενημερώθηκαν για το AIDS
- Το πρόγραμμα «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β' και Γ' Λυκείου» έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας και έχει ως στόχο την παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης σε σχέση με τη λοίμωξη HIV και το AIDS. Η παρουσίαση στους μαθητές ...