Δημόσιες επενδύσεις και αντιμετώπιση της φτώχειας ζητούν από την Ε.Ε 15 Ευρωβουλευτές και ...

Δημόσιες επενδύσεις και αντιμετώπιση της φτώχειας ζητούν από την Ε.Ε 15 Ευρωβουλευτές και ...
- Δημόσιες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, πολιτικές για την αντιμετώπιση των οικονομικών ανισοτήτων και της φτώχειας, αύξηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, είναι κάποια από τα σημεία της διακήρυξης που συνυπογράφουν ευρωβουλευτές και βουλευτές της Αριστεράς, στο πλαίσιο της ...