Ο βρετανικός στρατός ψάχνει gay και μουσουλμάνους

Ο βρετανικός στρατός ψάχνει gay και μουσουλμάνους
- Ο βρετανικός στρατός άρχισε εκστρατεία στρατολόγησης με στόχο υποψήφιους διαφορετικών φύλων, σεξουαλικότητας, θρησκειών και προέλευσης ώστε να αντιμετωπίσει την έλλειψη στρατιωτών, όμως κατηγορήθηκε ότι υποκύπτει στην «πολιτική ορθότητα». Μια εκστρατεία στρατολόγησης άρχισε πριν από ...