Γερνάει ο πληθυσμός των Επτανήσων - Εφιαλτικοί οι δημογραφικοί δείκτες σε όλη την Ελλάδα

Γερνάει ο πληθυσμός των Επτανήσων - Εφιαλτικοί οι δημογραφικοί δείκτες σε όλη την Ελλάδα
- Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιδόσεις αυτές σημειώνονται σε μια περιφέρεια που τα τελευταία χρόνια βελτιώνει, έστω και λίγο, τους οικονομικούς της δείκτες καθώς και τους δείκτες της ανεργίας. Αλλά και σε μία εποχή που οι μεταναστευτικές εισροές τείνουν να επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης του ...