Μια γενιά Ευρωπαίων κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στη φτώχεια

Μια γενιά Ευρωπαίων κινδυνεύει να εγκλωβιστεί στη φτώχεια
- Κατ' εξοχήν θύματα της οικονομικής κρίσης, με περιορισμένες προοπτικές να βρουν καλή θέση στην αγορά εργασίας αλλά και απειλούμενοι από τη φτώχεια, είναι οι νέοι της Ευρώπης. Η εικόνα προκύπτει ανάγλυφα έπειτα από σχετική έκθεση του ΔΝΤ, η οποία καταδεικνύει ότι στη διάρκεια της οικονομικής ...