Νέοι και ανεργία. Πέρα από τους αριθμούς

Νέοι και ανεργία. Πέρα από τους αριθμούς
- Κάθε φορά που συζητείται το θέμα των νέων και της εργασίας μιλάμε για ποσοστά ανέργων, κακές συνθήκες εργασίας, χαμηλούς μισθούς, εργασιακή ανασφάλεια. Μιλάμε για την κρίση και τη χαμένη γενιά. Όμως, οκτώ χρόνια πια από την έναρξη της κρίσης στην Ελλάδα, όλα τα παραπάνω είναι περισσότερο ...