Περισσότεροι ωφελημένοι από την ανάπτυξη στις ΗΠΑ

Περισσότεροι ωφελημένοι από την ανάπτυξη στις ΗΠΑ
- Τέλος, σε περιοχές όπου η ανεργία υποχώρησε κάτω από τον εθνικό μέσον όρο, οι ωριαίες αποδοχές άρχισαν να αυξάνονται. Οταν ο δείκτης της ανεργίας έφθασε το 3,5% ή και χαμηλότερα σε περιφέρειες ή πολιτείες των ΗΠΑ, οι αποδοχές αυξήθηκαν 4% ετησίως, προς μεγάλη ικανοποίηση των εργαζομένων ...