WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

pátek 15. září 2017

Merkel muhalefeti nasıl etkisizleştiriyor?

Merkel muhalefeti nasıl etkisizleştiriyor?
- Alman ZDF kanalının siyasi barometresi yaz başında yaptığı ankette Alman vatandaşlarının yüzde 73'ünün eşcinsel ilişkilerin heteroseksüel ilişkilerle ...