středa 13. září 2017

Jan Fiala: Australané budou hlasovat o rovném manželství

Jan Fiala: Australané budou hlasovat o rovném manželství
- Soužití párů stejného pohlaví upravuje federální zákon o de facto soužití, do nějž spadají homosexuální i heterosexuální páry žijící tzv. „na psí knížku“.