WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

pondělí 27. února 2017

Camilerde Eşcinsel Bayrak

Camilerde Eşcinsel Bayrak
Tarihin hiçbir diliminde ve dünyanın hiçbir yerinde toplumlar hemen hiçbir açıdan yekpare değildir ve bu dünyanın sonuna kadar da böyle devam edecektir. Çağdaş hegemonik kültür “gelişmiş” Batı değerleri üzerinden “tekçi ve dışlayıcı yaşam biçimlerine” karşı çıkmakta ve birlikte yaşamayı önermektedir. Batı, yasalar ve belgeler üzerinden bunu dillendirirken uygulama ve kültürel hegemonya üzerinden farklı kültür ve kimlikleri bir potada çürütüp öğüterek slaj yapmaktadır. Çağdaş Batının resmi metinleri her kişi ve kesimi kendi öz iradesi ve özgün yaşam biçimiyle baş başa bırakarak herkese herkes