WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

pátek 17. června 2016

Homofobi ve transfobi küresel, mücadele de öyle olmalı!

Homofobi ve transfobi küresel, mücadele de öyle olmalı!
- Orlando'daki kayıplarımız için derin üzüntü içindeyiz. Yarınlar barış, insan hakları ve eşitlik için küresel dayanışmanın güçlendiği günler olmalıdır ve ...