WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

Prohledat tento blogTags about global social exclusion | International

úterý 20. října 2015

Analýza připravenosti k přístupu k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách

Analýza připravenosti k přístupu k Úmluvě o prevenci a potírání násilí na ženách
 - Nová Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulská úmluva) je nejobšírnější mezinárodní smlouvou, ...