WebDesktop - Smartphones - Tablets   | Čeština - Österreich - ελληνικά - Türkçe | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | EURO PRESS REVIEW about social exclusion : Poverty | Health | Elderly | Children | Education | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

Prohledat tento blog

středa 19. října 2016

Bulut bilişim hızlı ve hassas HIV ilaç direnci testlerinde kullanılıyor

Bulut bilişim hızlı ve hassas HIV ilaç direnci testlerinde kullanılıyor
HIV ilaç direnci testinin amacı, HIV ile enfekte bir bireyin viral popülasyonu içindeki mutasyonları tespit etmektir. Bu mutasyonlar bir veya daha fazla ...